AB1989No.40

  • AB1989No.40

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (22-09-1989)

    LANDSBESLUIT van 1 augustus 1989 no. 50, houdende de ingebruikstelling van een serie frankeerzegels (Landsbesluit "Standaardfrankeerzegels 1986 (I)").

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options