AB1989No.44

  • AB1989No.44

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (20-10-1989)

    LANDSBESLUIT van 22 augustus 1989 no. 11, tot intrekking van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 124, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba betreffende het verlenen van dispensatie van de huwelijksafkondiging en van de voorgeschreven wachttijd (AB 1989 no. GT 12).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options