AB1989No.46

  • AB1989No.46

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (22-09-1989)

    LANDSBESLUIT van 11 september 1989 no.2, houdende de benoeming van de heer drs. C.A.S.D. Wever tot Ondervoorzitter van de Staten voor het zittingsjaar 1989-1990.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options