AB1989No.48

  • AB1989No.48

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (09-11-1989)

    MINISTERIELE BESCHIKKING van 20 oktober 1989, tot intrekking van de ministeriele beschikking van 31 december 1987, no. DOOV/19326, en de ministeriele beschikking van 3 februari 1966 P.B. 1966, no. 17, beide ter uitvoering van artikel 7, lid 5, van de Landsverordening toelating en uitzetting (P.B. 1966, no. 17), zoals gewijzigd.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options