AB1989No.49

 • AB1989No.49

  Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
  (09-11-1989)

  RIJKSWET van 3 juli 1989 (Stb. 287), houdende

  1. Goedkeuring van de op 5 september 1980 te Munchen tot stand gekomen Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen (Trb. 1981, 72).
  2. Goedkeuring van de op 8 september 1982 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familienamen, met bijlage (Trb. 1982, 169, laatstelijk Trb. 1983, 11).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options