AB1989No.50

  • AB1989No.50

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (06-11-1989)

    LANDSVERORDENING van 15 augustus 1989 tot vaststelling van de afschrijvingspercentages van het Land, het Water- en Energiebedrijf, de Dienst Openbare Werken en de Luchthavendienst voor het dienstjaaar 1989.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options