AB1989No.54

  • AB1989No.54

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (09-11-1989)

    LANDSBESLUIT van 26 september 1989 no. 22, houdende de goedkeuring van het op de begroting voor het dienstjaar 1988 onder artikel 06.01.73.00 nog beschikbare krediet ad. Afl. 130.000,-- voor aanleg van riolering vanaf put Hilderbrandstraat le fase, toe te voegen aan de begroting van het dienstjaar 1989 en wel onder artikelnummer 06.01.73.00.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options