AB1989No.56

  • AB1989No.56

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (09-11-1989)

    RIJKSWET van 25 mei 1989, (Stb. 356), houdende goedkeuring van het op 20 mei 1989 te Canberra tot stand gekomen Verdrag inzake de instandhouding van de levenbde rijkdommen in de Antarctische wateren, met Bijlage.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options