AB1989No.60

  • AB1989No.60

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (29-12-1989)

    BESLUIT van 5 augustus 1989 (Stb. 352), houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options