AB1989No.61

  • AB1989No.61

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (17-11-1989)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 26 oktober 1989 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van de Retributieverordening (AB 1988 GT 4) regelende de heffing en inning van retributies en leges door de Directie Openbare Orde en Veiligheid (Retributies- en legesbesluit Directie Openbare Orde en Veiligheid).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options