AB2019No.61

  • AB2019No.61

    Dit item is gearchiveerd op 28-05-2020.
    (28-11-2019)

    LANDSBESLUIT van 4 november 2019 no. 14, houdende inwerkingtreding van artikel 28, onderdeel A, ten 1°, van de Aanbestedingsverordening (AB2019 no. 39)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options