AB2021No.147

  • AB2021No.147

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2021.
    (07-09-2021)

    LANDSBESLUIT van 7 september 2021 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 27 augustus 2021 (AB 2021 no. 143) tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorisme-financiering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht effectenverkeer (AB 2016 no. 53) en de Aanbestedingsverordening (AB 2019 no. 39) (algehele herziening AML/CFT-wetgeving)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options