Renovatie Directie Sociale Zaken Oranjestad

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Justitie en Sociale Zaken is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Land Aruba te financieren project:

“Renovatie Directie Sociale Zaken Oranjestad, Onderdeel: Verbouwing Gebouw B, fase 3A”.

Volgens bestek DOW nr. 01 d.j. 2021.

Korte omschrijving van het werk:

  • Het uitbreiden van de wachtruimte incl. nieuwe dak- en puigevelconstructies;
  • Diverse verbouwingswerkzaamheden zoals aanbrengen van diverse pui scheidingswandconstructies, kantoorruimtes tot spreekkamer, kantoorruimte tot multifunctionele ruimte, kantoorruimte tot invalide toilet, renovatie toiletruimtes en pantry’s etc.;
  • Het verrichten van algemene onderhoudswerkzaamheden in gebouw B zoals beton- metsel- pleisterwerkreparatie, vervangen van geveldeuren, -ramen, aanrechtkasten, vloer- en wandtegels oppervlaktes, schilderwerk etc.
  • Diverse reparatie- en/of aanpassingswerkzaamheden van binnenriolerings-, waterleidings- en brandwaterleidingstelsel trappenhuizen etc.;
  • Diverse terreinwerkzaamheden zoals aanbrengen van afrasteringen, snoeien van bomen, aanleg water- en drainleidingen etc.

Uitvoeringstermijn: 120 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 11 november 2022 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 800, =.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 11 november 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 17 november 2022 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 24 november 2022.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 9 december 2022 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Gewaarmerkte inschrijvingsformulier
  2. Gewaarmerkte specificatie inschrijfsom
  3. Originele bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  4. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options