Schoonmaakdiensten t.b.v. Directie Onderwijs

OPENBARE AANBESTEDING

De Directie Onderwijs namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling.is voornemens in het openbaar aan te besteden

Het project:

“Schoonmaakdiensten t.b.v. Directie Onderwijs”

Korte omschrijving van het werk:

Het schoonmaken en schoonhouden van Directie Onderwijs te John F. Kennedy Education Center, Stadionweg 37, Oranjestad.

Het Bestek is vanaf 18 februari 2021 kosteloos verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Stadionweg 37.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 26 maart 2021 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Stadionweg 37 

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba (bewijs niet ouder dan 6 maanden)

2. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options